Verslo procesų modeliavimas naudojant BPMN

BPMN TM Logo 

BPMN (Business Process Model and Notation, Verslo procesų modelis bei žymėjimas) - grafinis verslo procesų atvaizdavimo verslo procesų modelyje būdas. 

Dėstytojas Data Trukmė
Edita Milevičienė Pagal susitarimą 20 akad val.


MOKYMŲ TIKSLAS

Suteikti praktinių žinių apie verslo procesų modeliavimą, supažindinant su verslo procesų modeliavimo kalbos BPMN (Business Process Model and Notation) pagrindais.

MOKYMAI SKIRIAMI
Verslo analitikams, verslo konsultantams, veiklos meistriškumo specialistams.

MOKYMŲ NAUDA
Įgytos žinios padės:

 • Pradėti naudoti pasaulyje "de facto" standartu pripažįstamą BPMN kalbą;
 • Susipažinti su verslo procesų modeliavimo šablonais, susitarimais ir gerosiomis praktikomis;
 • Taikyti verslo procesų modelius dokumentacijai, analizei bei tobulinimui.

Mokymų metu dalyviai turės galimybę modeliuoti verslo procesus su Cameo Business Modeler Analyst modeliavimo įrankiu.

MOKYMŲ METODAI
Paskaitos, diskusijos, praktinės užduotys.


MOKYMŲ METU NAGRINĖJAMOS TEMOS

1 DIENA


Įvadas. Verslo procesų valdymo pagrindai.

 • Kas yra verslo procesas?
 • Verslo procesų valdymo samprata.
 • Verslo procesų valdymo branda.
 • Verslo procesų modeliavimo vertė.

Kavos pertrauka

BPMN pagrindai.

 • Kas yra BPMN?
 • Pagrindinės BPMN sąvokos ir žymėjimai.
 • BPMN diagramos.
 • Verslo procesų diagramų pavyzdžiai.

Pietūs

Praktinė verslo procesų modeliavimo sesija.

 • Verslo procesų modeliavimas.
 • Verslo procesų diagramų analizė.

Kavos pertrauka

Praktinė verslo procesų modeliavimo sesija (tęsinys).

 • Verslo procesų diagramų analizė.

Kavos pertrauka

Praktiniai verslo procesų modeliavimo patarimai.

 • Blogosios ir gerosios praktikos.
 • Verslo procesų elementų įvardinimo susitarimai.
 • Verslo procesų modeliavimo stilius.
 • Nuolatinis verslo procesų modeliavimo brandos kėlimas.


2 DIENA*


Modeliavimo šablonai. Verslo proceso aprašymo analizė.

 • Verslo procesų modeliavimo šablonai.
 • Susipažinimas su verslo proceso aprašymu.
 • Procesų grupių ir verslo procesų identifikavimas.

Kavos pertrauka

Praktinis verslo procesų modeliavimas su Cameo Business Modeler.

 • Darbo su Cameo Business Modeler įrankiu pradžia.
 • Praktinis pasirinkto verslo proceso modeliavimas.

Pietūs

Verslo procesų analizė.

 • Verslo procesų pristatymas.
 • Verslo procesų diagramų analizė, gerųjų modeliavimo praktikų pritaikymas.

Kavos pertrauka

Verslo procesų analizė (tęsinys).

 • Verslo procesų pristatymas.
 • Verslo procesų diagramų analizė, gerųjų modeliavimo praktikų pritaikymas.

Kavos pertrauka

Užbaigimas.

 • Mokymų apibendrinimas.
 • Dalyvių atsiliepimai, klausimai ir diskusijos.

 

KAINA


Ankstyvoji registracija:

- 435 € (+ PVM) - mokymai ir viena CBM Analyst licencija
- 350 € (+ PVM) - tik mokymai

Vėlyvoji registracija:
- 465 € (+ PVM) - mokymai ir viena CBM Analyst licencija
- 380 € (+ PVM) - tik mokymai


* - antros dienos mokymai vyksta kompiuterių klasėje

 

Reikalavimai dalyviams Bendras supratimas apie verslo procesus.
Mokymo metodai Paskaitos, diskusijos, praktinės užduotys.
Patvirtinimas apie dalyvavimą mokymuose Mokymų dalyviams bus išduotas sertifikatas, patvirtinantis dalyvavimą "No Magic Europe" rengiamuose praktiniuose mokymuose "Verslo procesų modeliavimas naudojant BPMN".
Papildoma informacija Kiekvienam dalyviui pateikiama atspausdinta mokymų medžiaga.

 

Pageidaujate individualaus pasiūlymo? Susisiekime, susitikime puodeliui kavos ir aptarkime Jums palankiausią mokymų scenarijų.