Naujienos

Tarp INFOBALT valdybos narių ir No Magic Europe vadovė

Sukurta .

Gruodžio 17 dieną įvykęs asociacijos INFOBALT narių suvažiavimas balsų dauguma mūsų kompanijos direktorę Gitaną Aklienę išrinko į INFOBALT valdybą antrai kadencijai. Už UAB No Magic Europe direktorę balsavo net 74 balsavimo teisę turintys nariai, tai didžiausias surinktų balsų skaičius.

No Magic Europe komanda linki savo vadovei sėkmės, sveikatos ir kantrybės, tęsiant pradėtus projektus žmogiškųjų išteklių srityje, tvaraus bendradarbiavimo su ŠMM, mokslo  ir  švietimo  įstaigomis kūrime bei gerųjų personalo vadybos praktikų žinių skleidime tarp INFOBALT asociacijos narių.

Asociacija INFOBALT  įkurta 1994 metais šiuo metu vienija 146 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmones bei mokslo ir studijų institucijas. Asociacijos tikslas - sukurti geriausias sąlygas IRT pramonės augimui, kuris teiktų pridėtinę vertę asociacijos nariams, būtų naudingas Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui. UAB No Magic Europe asociacijai INFOBALT priklauso nuo 2003 metų.

 Infobalt valdyba 2016-2017