• Susipažinkime! Mes - No Magic Europe
  nm 011
 • Naujoji INFOBALT taryba
  Infobalt valdyba 2016-2017
 • Ką siūlo No Magic Europe?
  nm 02
 • Dalyvavome Integrated EA 2014 konferencijoje
  Integrated EA 2014
 • 3 padaliniai, nepertraukiamas, 24 valandų palaikymas, 200 aukščiausios kompetencijos darbuotojų.
 • UAB No Magic Europe direktorė Gitana Aklienė – išrinkta į INFOBALT asociacijos valdybą antrai kadencijai
 • Kuriame ir platiname modeliavimo produktus, kuriuos naudoja per milijoną žmonių 90-yje pasaulio šalių.
 • No Magic Europe modeliavimo sprendimus pristatė Integrated EA 2014 konferencijoje Londone